Pay Inul Vizta with PayPro

Inul Vizta

Get 15% discount + 25% Cashback with PayPro at Inul Vizta!

Period: Now - 31 March 2017

Cashback available at:

1. Inul Vizta FX Mall

2. Inul Vizta Pluit Junction

3. Inul Vizta Melawai

4. Inul Vizta Harapan Indah

5. Inul Vizta Central Park

6. Inul Vizta Megabekasi

7. Inul Vizta Blu Plaza

8. Inul Vizta Cileungsi